Konto bankowe dla młodych

Rachunek bankowy, zwany również rachunkiem czekowym, to rachunek prowadzony przez instytucję lub bank, na którym dokumentowane są wszystkie różne transakcje finansowe między klientem a bankiem. Transakcje mają zwykle formę wpłat gotówkowych, zleceń wypłaty, zakupu przedmiotów…

Read More